Konferens: European Competition Day

Publicerad

Den 7 oktober arrangeras konferensen European Competition Day - Europeiska konkurrensdagen. Temat för konferensen under det svenska ordförandeskapet är "Välfärd genom väl fungerande marknader" och syftet är att ge medborgare, företag och organisationer kunskap om konkurrenspolitikens innebörd i vid bemärkelse.

Relaterad information