Kompletterande yttrande om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Publicerad

Just nu bereds frågan om en utökad beslutanderätt inom Regeringskansliet. Konkurrensverket har yttrat sig om några kompletterande frågor avseende företagskoncentrationer till regeringen.

Konkurrensverket tillstyrker förslagen liksom Konkurrensverket tidigare har tillstyrkt att verket får egen beslutanderätt i samband med företagskoncentrationer.

Relaterad information