Kommuner bör inte konkurrera med fristående företag

Publicerad

Kommuner bör endast i undantagsfall engagera sig i egentlig näringsverksamhet, till exempel att erbjuda bredbandstjänster i konkurrens med privata aktörer. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.

Sedan årsskiftet finns det en ny regel i konkurrenslagen som begränsar möjligheterna för kommuner att bedriva verksamhet i konkurrens med andra aktörer på marknaden. I dag är det flera kommuner som är aktiva på till exempel bredbandsmarknaden och erbjuder olika tjänster till slutkunder på marknaden.

I yttrandet till regeringen framhåller Konkurrensverket också vikten av en fungerande kundrörlighet. Kundrörlighet är viktigt för en fungerande konkurrens, och rörligheten kan motverkas av till exempel långa bindningstider och inlåsningar i affärsmodeller.

Relaterad information