Kommunala bostadsbolag ska ägna sig åt sin kärnverksamhet

Publicerad

Kommunala bostadsbolag ska inte konkurrera på en fri marknad med tjänster som inte rör kärnverksamheten. Det framhöll Konkurrensverkets stf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i ett anförande vid en konferens arrangerad av Sabo.

I sitt anförande vände han sig direkt till företrädare för de kommunägda bostadsföretagen.

– Jag vill gärna uppmana er som arbetar i kommunala företag att fundera på om, och så fall hur, ni bedriver konkurrensbegränsande säljverksamhet. Det kanske kan handla om bredbandstjänster, städverksamhet, snöröjning, trädgårdsskötsel, byggverksamhet, förvaltning och skötsel av fastigheter som inte tillhör det egna bolaget eller någonting helt annat. På vår webbplats finns vägledning och information om den nya lagregeln.

De förändringar som regeringen nu föreslår om hyressättning och förenklad plan- och bygglag välkomnades också av Jan-Erik Ljusberg.

– Förslagen, som riksdagen nu ska behandla innebär en förbättrad konkurrens till nytta för hyresgästerna, sa han.

Relaterad information