Kommunal nämnd kan vara egen upphandlande myndighet

Publicerad

En kommunal nämnd kan, under vissa förutsättningar, vara en egen upphandlande myndighet. När så är fallet kan den inte ansvara för vad andra kommunala nämnder i samma kommun gjort vid tidigare upphandlingar. Det beskedet har Högsta förvaltningsdomstolen gett i en dom.

I domen klargörs att en nämnd inom en kommun under vissa förutsättningar kan utgöra en egen upphandlande myndighet och Högsta förvaltningsdomstolen utvecklar också frågan om vad som krävs för att så ska vara fallet.

En kommunal nämnd som gör en otillåten direktupphandling ska inte belastas extra för otillåtna direktupphandlingar som andra kommunala nämnder i samma kommun tidigare har gjort, om nämnderna i det enskilda fallet anses vara olika upphandlande myndigheter. Vid sådana förhållanden ska tidigare överträdelser inom samma kommun inte betraktas som försvårande omständighet, som ska leda till högre böter/upphandlingsskadeavgift.

Högsta förvaltningsdomstolens dom ger vägledning till upphandlande myndigheter och leverantörer i den principiellt viktiga frågan om vad som utgör en upphandlande myndighet. Konkurrensverket ska analysera domen och vilka effekter den får.

Senast uppdaterad:

Relaterad information