Kommunal affärsverksamhet måste särredovisas

Publicerad

Det är helt nödvändigt att särredovisa den konkurrensutsatta delen av kommunal verksamhet. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar över förslag till ny kommunallag.

I utredningens förslag till ny kommunallag står det att kommuner och landsting ska verka för att uppträda konkurrensneutralt när de agerar på en konkurrensutsatt marknad.

Konkurrensverket tillstyrker den målsättningen, men framhåller att reglerna måste kompletteras med bestämmelser om att kommunal verksamhet som är konkurrensutsatt också måste särredovisas. Annars finns ingen möjlighet att följa upp om verksamheten går med vinst eller förlust, och hur eventuella underskott finansieras.

Konkurrensverket framhåller också att utredningens försök till ”förtydligande” av vad som definieras som ”allmänt intresse” måste utgå. Annars är risken uppenbar att begreppet kan komma att övertolkas, framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information