Klippans kommun kritiseras för konsultköp

Publicerad

Utan att annonsera upphandlingarna, som lagen föreskriver, har Klippans kommun köpt olika konsulttjänster för över 1,7 miljoner kronor. Någon dokumentation av upphandlingarna, som ska göras i sådana här fall, har heller inte gjorts. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen.

Klippans kommun har dels köpt konsulttjänster för ledarskapsutveckling för drygt en miljon kronor, och dels konsulttjänster för värdegrundsarbete för över 700 000 kronor. Båda upphandlingarna överstiger det direktupphandlingsbelopp på 505 800 kronor som rådde vid den aktuella tidpunkten och då annonserad upphandling ska ske.

Kommunen har heller inte dokumenterat de båda direktupphandlingarna, vilket ska göras för upphandlingar över 100 000 kronor. Konkurrensverket riktar nu kritik mor kommunen för att den brutit mot upphandlingsreglerna.

Någon möjlighet att gå till domstol och kräva att kommunen ska betala böter/ upphandlingsskadeavgift finns inte då händelsen ligger för långt tillbaka i tiden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information