Klartecken för TV4:s köp av C More

Publicerad

TV4 AB kan förvärva C More Group AB. Båda företagen tillhandahåller tv-kanaler i Sverige och båda är verksamma på marknaden för inköp av sändningsrättigheter.

Konkurrensverket har, efter särskild undersökning, beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Konkurrensverket fann, efter den inledande undersökningen av företagskoncentrationen, att det behövdes ytterligare utredning och analys av de effekter som koncentrationen kunde ge upphov till. Därför inleddes en särskild undersökning av förvärvet.

Såväl TV4 som C More är främst verksamma som programföretag i Sverige. De köper in sändningsrättigheter och programförpackar tv-kanaler som tillhandahålls konsumenterna via distributörer.

Konkurrensverket konstaterade i sin undersökning att TV4 genom förvärvet av C More får en stark ställning på marknaden för inköp av sporträttigheter och särskilt avseende vissa attraktiva nyckelrättigheter. Konkurrensverket har även identifierat vissa potentiella effekter som skulle kunna uppstå, både på marknaden för inköp av sporträttigheter och avseende tillhandahållande av tv-kanaler. Den anmälda företagskoncentrationen leder emellertid inte till att en dominerande ställning skapas eller förstärks som väsentligen kan hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.

TV4 har även gjort vissa klarlägganden för att bemöta de synpunkter på koncentrationen och dess effekter som framkommit under ärendets handläggning.

Relaterad information