Klartecken för TeliaSoneras förvärv

Publicerad

Efter att ha genomfört en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna TeliaSoneras planerade förvärv av Zitius, Quadracom Networks, Quadracom Services, QMarket och Riksnet utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

I mars 2014 beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning av TeliaSoneras planerade förvärv.

Undersökningen har nu avslutats och Konkurrensverket har gjort bedömningen att förvärvet inte påtagligt kommer att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket har därför beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd.

Relaterad information