Klartecken för samgående i leksaksbranschen

Publicerad

Det danska leksaksföretaget TOP-TOY kan köpa svenska Leksam.

TOP-TOY (där bland annat BR Leksaker och TOYS”R”US ingår) är detaljist på marknaden för leksaker och Leksam är grossist på leksaksmarknaden.

Leksam är ett dotterbolag till den danska leksaksgrossisten K.E Mathiasen. K.E Mathiasen förvärvades också av TOP-TOY. Detta förvärv var dock inte föremål för konkurrensverkets utredning.

Under Konkurrensverkets prövning av ärendet lämnade parterna in ett frivilligt åtagande som föreslår åtgärder för att begränsa informationsflödet mellan Leksam och TOP-TOY. De har också föreslagit att grossistverksamheten i Sverige hålls fysiskt separerad från övriga verksamheter. Konkurrensverket kommer inte att följa upp dessa förslag till åtaganden.

Konkurrensverkets utredning visar att de samgående företagen inte kommer att kunna hämma konkurrensen påtagligt. Konkurrensverket har beslutat att lämna företagskoncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att affären nu kan genomföras.

Relaterad information