Klartecken för köp av JET/Uno-X bensinstationer

Publicerad

Konkurrensverket har granskat det finska företaget St 1 Oy:s köp av Jet- och Uno-X-bensinstationer. Efter beslutet är det nu möjligt att slutföra affären.

Tidigare i år prövade Europeiska kommissionen StatoilHydros köp av ConocoPhillips nät av Jet-bensinstationer i Skandinavien. Båda företagen är verksamma på marknaden för försäljning av bränsle till fordon.

För att få sammanslagningen godkänd har StatoilHydro förbundit sig att göra sig av med samtliga 40 Jet-bensinstationer i Norge samt ett distributionsnät i Sverige som består av totalt 158 bensinstationer under varumärkena Jet, Hydro och Uno-X.

Dessa stationer har nu köpts av det finska företaget St 1 Oy som idag har 44 bensinstationer i Sverige. Konkurrensverket har beslutat att lämna koncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att affären nu kan slutföras.

Relaterad information