Klartecken för Fazers förvärv av Lantmännen

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att lämna Fazer Bageris förvärv av Lantmännen Färskbröd utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Efter koncentrationen kommer det på riksnivå fortfarande finnas två andra konkurrerande och starka aktörer, Pågen och Polar. Därutöver finns det ett antal lokala och regionala bagerier som har stark ställning inom sina respektive geografiska marknader. Kunderna har också, i form av de stora dagligvarublocken, stark köparmakt gentemot bagerierna.

Konkurrensverket konstaterar därmed att den aktuella företagskoncentrationen inte leder till att en dominerande ställning skapas eller förstärks som väsentligen kan hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.

Relaterad information