Klart med köpare av Grådö-mejeriet

Pressmeddelande

Arla Foods mejeri i Grådö, Hedemora, tas över av Kooperativa Förbundet, KF. Därmed säkras att det tidigare Milko-mejeriet kan fortsätta bidra till ökad konkurrens.

Konkurrensverket har gett sitt godkännande av Kooperativa Förbundet (KF) som köpare av Grådö mejeri. KF tar över anläggningen den 1 oktober 2012.

Det tidigare Milko-ägda mejeriet har drivits av Arla Foods sedan de två mejeriföreningarna fusionerade i november 2011. För att Konkurrensverket skulle tillåta fusionen åtog sig Arla Foods att sälja Grådö.

Då Arla Foods inte hittat en köpare efter fyra månader övergick ansvaret för försäljningen till en oberoende förvaltare. Efter budgivning mellan intresserade aktörer föreslog förvaltaren KF som köpare av anläggningen.

Konkurrensverket anser att KF är väl lämpat att ta över Grådö och att driva konkurrenskraftig mejeriverksamhet där, på både kort och lång sikt. Genom sitt ägarskap av ett landsomfattande nät av Coop-butiker kan KF också säkerställa avyttring för sina produkter.

– Vi har hela tiden trott att Grådö kunde säljas till en oberoende aktör för att upprätthålla konkurrensen på mejerimarknaden. Det är också glädjande att personalen på Grådö nu får ett besked om mejeriets framtid, säger Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Sahl, processråd, tfn 08-700 16 22 eller 076-542 16 22
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58 eller 076-542 16 58

Relaterad information