Kartläggning av garantivillkor vid nybilsförsäljning

Publicerad

Det är viktigt att bilkunderna har möjlighet att själva välja bilverkstad när de ska serva sina bilar.

Biltillverkare erbjuder i vissa fall garantier på personbilar med villkoret att all service ska utföras av märkesverkstäder. Konkurrensverket har på olika sätt uppmärksammats på att vissa personbilstillverkare genom att ställa sådana villkor tycks inskränka sina kunders rätt att serva sina bilar hos andra, fristående verkstäder. Denna typ av villkor skulle kunna påverka konkurrensen på marknaden för verkstadstjänster negativt.

För att ta reda på omfattningen av sådana villkor och i vilken utsträckning dessa hade kunnat utgöra ett konkurrensproblem har Konkurrensverket skickat ut en enkät till 20 personbilsleverantörer som närmare har fått redogöra för sina garantivillkor.

Konkurrensverkets rapport ”Garantivillkor vid nybilsförsäljning” visar att sådana krav förekommer, men att de inte har en sådan omfattning och utbredning att det i nuläget finns anledning att prioritera frågan ytterligare. Samtidigt framhåller Konkurrensverket i rapporten att det är viktigt att bilkunderna ges möjlighet att själva välja om de vill ha några extra garantier eller inte.

För ytterligare information, kontakta Owe Gärdin, telefon 08-700 15 28 eller Björn Lidén, telefon 08-700 15 21.

Relaterad information