Kartellbildningar hot mot välfärden

Publicerad

Konkurrensverket vässar verktygen för att hitta fler anbudskarteller. Ekonomisk analys och statistik ska användas för att hitta tecken på otillåtna samarbeten som sätter konkurrensen ur spel. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en artikel i Dagens Samhälle.

Relaterad information