Karolinska universitetssjukhuset krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Karolinska ska betala 200 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Karolinska har upphandlat en autofrys för över två miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Karolinska har hänvisat till ett undantag som tillåter direktupphandling i fall där tekniska skäl gör att det bara finns en leverantör som kan erbjuda det den upphandlande myndigheten behöver.

– Detta undantag kan inte användas i detta fall eftersom det finns flera leverantörer som kan erbjuda motsvarande produkter, säger Konkurrensverkets stf generaldirektör Kristina Geiger.

Konkurrensverket menar att Karolinska har gjort sig skyldigt till otillåten direktupphandling och vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Karolinska ska betala böter/ upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor.

Konkurrensverket uppmärksammade den aktuella direktupphandlingen inom ramen för ett pågående projekt på som har till syfte att särskilt granska upphandlingar av medicinteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Bäckström, sakkunnig, tfn 08-700 15 58

Senast uppdaterad:

Relaterad information