Karolinska institutet gjorde en otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Karolinska institutet har genomfört en otillåten direktupphandling av molekylärbiologiska produkter. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att Karolinska institutet ska dömas att betala 8 000 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Efter att Konkurrensverket fick in ett tips inleddes en undersökning av Karolinska institutets inköp av molekylärbiologiska produkter. Tidigare har sådana inköp omfattats av ramavtal. Trots att ramavtal löpt ut, och utan att ett nytt korrekt upphandlat avtal har funnits på plats, har Karolinska institutet ändå köpt in molekylärbiologiska produkter.

– Om offentliga inköp inte konkurrensutsätts genom ett öppet anbudsförfarande går man miste om möjligheten att göra den bästa affären till de bästa villkoren, säger Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör.

– Det ställs höga krav på en upphandlande myndighets planering och organisation. Brister i den planeringen gör det inte möjligt att direktupphandla på ett otillåtet sätt.

Värdet av den otillåtna direktupphandlingen beräknas till drygt 126 000 000 kronor.

– Inköpen i detta ärende har skett utan öppenhet, vilket gör dem svåra att upptäcka. Alla former av tips och information om misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna är därför viktiga för oss i vårt tillsynsarbete, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Stockholm dömer Karolinska institutet att betala böter/upphandlingsskadeavgift på åtta miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Johan Johansson, föredragande jurist, tfn 08-700 15 46

Senast uppdaterad:

Relaterad information