Karlstads köp av konferenser kritiseras

Pressmeddelande

Karlstads kommun kritiseras av Konkurrensverket för att ha köpt konferenstjänster utan att följa upphandlingsreglerna.

Karlstad kommun har upphandlat och träffat ramavtal med fler olika leverantörer av konferenstjänster. En så kallad fördelningsnyckel ger kommunen möjlighet till fritt val bland antagna leverantörer. Detta kan leda till godtyckligt agerande. De olika leverantörerna har inte möjlighet att förutse hur avropen kan komma att ske. Därför kan de inte på bästa sätt beräkna sina anbud eller planera lämplig resurstilldelning. Därmed har kommunen inte följt upphandlingsreglerna, enligt Konkurrensverket.

Karlstads kommuns utformning av fördelningsnyckel i ett ramavtal garanterar inte att tilldelning kommer att ske på ett objektivt sätt. Villkoren som anges ska medföra att valet av leverantör vid avrop kan förutses och sker på objektiva grunder, konstaterar Konkurrensverket i ett tillsynsbeslut.

– Principerna om likabehandling och öppenhet ska gälla. Det måste vara tydligt och transparent när en upphandlande myndighet väljer leverantör. Det är inte tillåtet att fritt välja leverantör när det finns ett ramavtal, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Karlstad kommun har tagit till sig av kritiken och kommer att genomföra en ny upphandling av konferenstjänster där det framgår hur avrop ska ske.

– Det är bra att vår tillsyn leder till att fler följer reglerna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Carl-Henrik Bergh, sakkunnig, tfn 08-700 15 91

Relaterad information