Kammarrätten avslår överprövning av SL:s tunnelbaneupphandling

Publicerad

Kammarrätten i Stockholm har avslagit Veolias begäran om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken i Stockholm.

Kammarrätten anser bland annat att SL i sin utvärderingsmodell inte frångått kraven på inbördes viktning av tilldelningskriterierna och Konkurrensverket har yttrat sig i målet angående denna fråga. Kammarrättens dom kan överklagas till Regeringsrätten. Prövnings-tillstånd krävs för att Regeringsrätten ska ta upp överklagandet till prövning.

Relaterad information