Kammarrätten: Akademiska Hus måste följa upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

Statliga företaget Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling. Företaget ska nu betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift/ böter för en överträdelse av lagen. Det har Kammarrätten i Sundsvall meddelat i en dom.

Kammarrättens dom innebär att Akademiska Hus måste följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp, något det statliga fastighetsbolaget hittills inte har gjort.

– Domen är principiellt viktig och vi välkomnar kammarrättens besked, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Enligt kammarrättens dom har det tidigare regionala dotterbolaget Akademiska Hus Norr AB gjort en otillåten direktupphandling när man utan offentlig upphandling slöt avtal med en leverantör om utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitets lokaler i Umeå. För denna överträdelse ska Akademiska Hus AB betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter. Kammarrättens dom innebär att Förvaltningsrätten i Umeås dom från juni 2014 inte ändras.

Akademiska Hus, som är helägt av staten, har av kammarrätten ansetts tillgodose ett allmännyttigt behov. Detta sammantaget med att bolaget inte verkar under normala marknadsmässiga villkor och inte har som huvudsakligt syfte att generera vinst, medför att Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling. Samma bedömning har Konkurrensverket tidigare gjort och därför sedan år 2011 drivit flera ärenden om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus.

– Vi har drivit frågan att Akademiska Hus ska omfattas av lagen om offentlig upphandling i olika processer i domstol i snart fyra år nu. Framöver väntar vi på ett domstolsbeslut angående att annat statligt företag, SJ, som vi anser också ska följa upphandlingslagarna, säger Konkurrensverket chefsjurist Per Karlsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08 700 15 74
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information