Kalmar kommun ändrar krav i uppförandekod

Publicerad

Konkurrensverket har tidigare konstaterat att Kalmar kommuns krav på att leverantörer inte får ha koppling till så kallade ”skatteparadis” strider mot upphandlingslagarna och inte följer principerna för offentlig upphandling. Nu har Konkurrensverket gjort en uppföljning av ärendet och fått besked om att kravet i kommunens uppförandekod ska revideras.

Konkurrensverket har nu gjort en uppföljning av det tidigare ärendet och bett om svar på vilka åtgärder kommunen vidtagit eller avser att vidta med anledning av beslutet.

Kalmar kommun uppger att kommunen under 2014 kommer att revidera de aktuella formuleringarna.

Konkurrensverket ser positivt på att Kalmar kommun kommer att revidera det ifrågasatta kravet och avslutar den aktuella uppföljningen.

Relaterad information