Järnvägsunderhållet blir inte bättre om staten tar över

Publicerad

Underhållet av Sveriges järnvägsnät blir inte bättre om staten, genom Trafikverket, utför det i egen regi. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen och gör därmed samma bedömning som utredaren gjort tidigare.

Konkurrensverket framhåller vikten av förutsägbarhet för hur järnvägsunderhållet ska bedrivas framöver. Detta för att privata entreprenörer ska våga investera i maskiner och utrustning. Tydliga och långsiktiga spelregler är nödvändiga för att företag ska känna tilltro.

I remissvaret över utredningen ”Koll på anläggningen” skriver Konkurrensverket att det finns betydande behov av förändringar inom Trafikverket. Detta för att förbättra Trafikverkets kunskap om, och kontroll över, järnvägsnätet. Det finns behov av en bred genomlysning av Trafikverkets ledning och styrning för att i olika delar av verksamheten förtydliga ansvar, mandat och arbetsuppgifter, framhåller Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information