Jan-Erik Ljusberg vikarierar som generaldirektör från 1 juli

Publicerad

Regeringen har beslutat att Jan-Erik Ljusberg ska vikariera som generaldirektör och chef för Konkurrensverket från och med 1 juli 2008 och tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställs.

Relaterad information