Ishockeyklubbarna måste själva besluta om NHL-spelare

Pressmeddelande

Svenska Hockeyligan förbjuds att hindra sina medlemsklubbar att skriva kontrakt med lockoutade hockeyspelare från NHL. Det har Konkurrensverket beslutat.

Beslutet innebär att ishockeyklubbar som är anslutna till Svenska Hockeyligan AB (Elitserien) själva måste bestämma om de vill skriva kontrakt med lockoutade NHL-spelare eller inte.  Det beslut som Hockeyligan tidigare fattat får inte tillämpas. Konkurrensverkets beslut är tillfälligt och gäller till dess att frågan slutligen har avgjorts.

Enligt konkurrensreglerna är ishockeyklubbar att betrakta som företag. Samarbeten mellan företag som hämmar konkurrensen är inte tillåtna.

– Hockeyligans beslut kan liknas vid en kartell. Klubbarnas gemensamma beslut att bojkotta vissa spelare är inte tillåtet enligt konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Genom Svenska Hockeyligans beslut fråntas respektive klubb möjligheten att agera självständigt i frågan om rekrytering av spelare. Enskilda klubbar måste själva få bestämma vilka spelare de vill skriva kontrakt med.

– Varje klubb måste kunna fatta egna och självständiga beslut om investeringar, säger Per Karlsson.

Konkurrensverkets beslut är interimistiskt, vilket innebär att det gäller tills ett slutligt beslut fattas i frågan. Utredningen inom Konkurrensverket fortsätter. Beslutet är förenat med ett vite om 20 miljoner kronor som kan drabba Hockeyligan om Konkurrensverkets beslut inte följs.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 08-700 15 56 eller 076-542 15 56
Johan Sahl, processråd, tfn 08-700 16 22

Relaterad information