Internationellt nätverksmöte för offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket arrangerar, i samverkan med Socialdepartementet, en internationell konferens i Stockholm om offentlig upphandling. Konferensen är en avslutning på det svenska ordförandeskapet för Public Procurement Network.

Public Procurement Network (PPN) är ett europeiskt nätverk för myndigheter som arbetar med offentlig upphandling i EU- och EES-länderna. Nätverket möjliggör utbyte av erfarenheter och är ett forum för diskussioner om svårigheter med tillämpning och implementering av upphandlingsdirektiven.

Relaterad information