Inköpscentral köpte konsulttjänster utan upphandling

Pressmeddelande

SKL Kommentus inköpscentral AB, som är en inköpscentral för kommuner och regioner, har enligt Konkurrensverket köpt konsulttjänster utan att annonsera inköpen. Därmed har företaget gjort sig skyldigt till en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket kräver nu att domstolen dömer SKL Kommentus att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

SKL Kommentus köpte konsulttjänster av Affärsconcept AB genom en direktupphandling. När inköpen observerades, vände sig SKL Kommentus till Konkurrensverket för att anmäla den potentiella överträdelsen. Konkurrensverkets utredning visade att kontraktsvärdet uppgick till ca 9,2 miljoner kronor, vilket överskrider gränsen för när upphandling utan annonsering är möjlig. Något undantag var inte tillämpligt. Det var således fråga om en otillåten direktupphandling.

– Vi ser positivt på att en upphandlande myndighet som upptäcker överträdelser självmant kontaktar tillsynsmyndigheten. Därför anser vi att ett sådant agerande – förutsatt att vi inte redan känner till saken – ska ses som en förmildrande omständighet och medföra en lägre avgift, säger Konkurrensverkets stf. generaldirektör Karin Lunning.

– Med öppen annonsering, där fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud, ökar möjligheten att det bästa anbudet med de mest fördelaktiga villkoren vinner.

Konkurrensverket tar nu ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att domstolen dömer SKL Kommentus att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare, tfn: 076-5421580,  jimmy.dominius@kkv.se
Maria Andersson Müller, Processråd, tfn 08-700 15 65

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information