Inget undantag från skyldighet att upphandla

Publicerad

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping anser Konkurrensverket att myndigheter, utan undantag, är skyldiga att tillämpa LOU.

Enligt Konkurrensverket saknar lagen om offentlig upphandling (LOU) möjligheter för upphandlande myndigheter att göra undantag från sin skyldighet att upphandla underentreprenörer när myndigheten avser att lämna anbud i en offentlig upphandling. Det framgår i ett yttrande som Konkurrensverket lämnat till Kammarrätten i Jönköping.

Relaterad information