Inget stöd för underprissättning

Publicerad

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utreda om Mälarenergi Stadsnät AB har underprissatt en bredbandsinvestering i samband med en vunnen upphandling av ett fastighetsnät med fiberanslutningar i Västerås.

Konkurrensverket har granskat om kommunalägda Mälarenergi Stadsnät AB (MSAB) gjort sig skyldigt till en underprissättning i samband med ett vinnande anbud i en upphandling rörande fiberanslutningar och kommunikationsoperatörstjänster som genomfördes av det privata fastighetsbolaget Bostjärnan AB år 2010.

Efter en utredning som innefattat analys av MSAB:s kalkyler har Konkurrensverket inte funnit stöd för att MSAB:s vinnande anbud i Bostjärnan AB:s upphandling utgör en prissättning som understiger kostnaden för den investering som upphandlingen medför. Det saknas därför skäl att utreda ärendet vidare.

Relaterad information