Inget ingripande mot Försvarets materielverk

Publicerad

Försvarets materielverks samarbetsavtal med den norska myndigheten Forsvarets logistikkorganisasjo, i syfte att gemensamt upphandla lastbilar, kommer inte att utredas vidare av Konkurrensverket.

Försvarets materielverk (FMV) och Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har enligt ett samarbetsavtal mellan myndigheterna gemensamt genomfört en upphandling av lastbilar. FLO har ansvarat för att genomföra upphandlingsförfarandet med tillämpning av norsk lag.

Konkurrensverkets prövning har inriktat sig på om det har varit möjligt att genomföra ett gränsöverskridande samarbete på det sätt som skett mellan FMV och FLO.

Konkurrensverket bedömer att ett sådant samarbete mellan myndigheterna är möjligt. Samarbetet har inrättats på ett transparent sätt vilket innebär att norsk lag gäller avseende förfaranderegler och rättsmedel. En bedömning av om förfarandet i Norge och tillämpningen av eventuella undantag har genomförts på ett korrekt sätt ska därmed ske enligt norska regler.

Konkurrensverket har bedömt att det inte finns skäl att utreda saken vidare och ärendet avskrivs.

Relaterad information