Ingen konkurrenspåverkan av yrkesintroduktionsanställningar

Publicerad

Konkurrensverket har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar. En redovisning har nu lämnats till regeringen.

Av rapporten ”Utvärdering av yrkesintroduktionsanställningar” framgår bland annat att Konkurrensverket inte har funnit att stödet för yrkesintroduktionsanställningar haft en sådan ekonomisk betydelse att det skulle ha snedvridit konkurrensen mellan företag som haft stöd eller inte haft stödet under år 2014.

Vidare framgår av redovisningen att av de stödföretag som även haft andra anställningsstöd så har dessa troligen haft en större ekonomisk betydelse.

I redovisningen till regeringen framhålls också att det inte är möjligt att utifrån den nu gjorda utvärderingen dra några generella slutsatser om vilka möjliga effekter anställningsstöd kan ha för konkurrensen mellan företag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information