Ingen kommunal bowlingarena i Malmö

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om en planerad kommunal bowlingarena i Malmö kunde innebära en överträdelse av konkurrensreglerna. Eftersom kommunen under Konkurrensverkets utredning har lagt ner planerna på bowlinghallen avslutas nu ärendet.

Malmö kommun hade tidigare planer på att bygga en nationalarena för bowling i Malmö. Om planerna hade förverkligats skulle flera fristående bowlinghallar i Malmö utsättas för en kraftig konkurrens från den kommunala arenan. Detta skulle kunna ha varit en överträdelse av konkurrensreglerna.

Konkurrensverket meddelade Malmö kommun att ett arbete pågick för få till stånd ett förbud mot den planerade kommunala bowlinghallen. Malmö kommun beslutade i december 2012 att inte fullfölja planerna.

Eftersom det inte längre är aktuellt att bygga en kommunal bowlinghall har Konkurrensverkets utredning nu avslutats.

Relaterad information