Ingen bojkott av upphandling

Publicerad

Efter att branschorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund förklarat att uppmaningar att avstå från att delta i en offentlig upphandling inte kommer att ges i framtiden avslutar Konkurrensverket ett ärende om misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna.

Konkurrensverkets misstankar om eventuell överträdelse bestod i att Sveriges Tandteknikerförbund i samband med en upphandling av tandtekniska tjänster, som genomfördes av Region Skåne under hösten 2011, gick ut med en rekommendation till sina medlemmar om att avstå från att lämna anbud. En sådan rekommendation skulle kunna utgöra ett konkurrensbegränsande samarbete enligt konkurrenslagen.

Under utredningen har det visat sig att rekommendationen inte följdes i någon större utsträckning. Dessutom har Sveriges Tandteknikerförbund förklarat att någon liknande rekommendation inte kommer att ges i framtiden. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Relaterad information