Ingen ändring av rättsläget - avfallstjänster

Publicerad

Rättsläget har inte ändrats när det gäller kommuners skyldighet att upphandla avfallstjänster anser Konkurrensverket i en kommentar till EG-domstolens dom.

EG-domstolen har nyligen i ett fall bedömt att ett mellankommunalt samverkansavtal om avfallshantering inte omfattades av upphandlingsskyldighet. Genom avtalet inrättades ett samarbete mellan lokala myndigheter som syftade till att säkerställa fullgörandet av ett gemensamt allmännyttigt uppdrag.

Konkurrensverket anser att rättsläget inte ändrats genom EG-domstolens dom när det gäller kommunernas skyldigheter att upphandla avfallstjänster i konkurrens från kommunala avfallsbolag, oavsett om dessa är hel- eller delägda eller externa.

Relaterad information