Inga böter för Migrationsverket trots felaktig upphandling

Publicerad

Kammarrätten i Jönköping konstaterar i en dom att upphandlingen hade påbörjats före reglerna om böter/upphandlingsskadeavgift trädde i kraft och har därför avslagit Konkurrensverkets yrkande på 5,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket hade yrkat på 5,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att Migrationsverket hade genomfört en ombyggnation av en hyreslokal utan annonsering och konkurrensutsättning. Förvaltningsrätten i Linköping biföll tidigare i år Konkurrensverkets yrkande. Domen överklagades av Migrationsverket till kammarrätten som nu funnit att upphandlingen påbörjades innan de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft. Migrationsverket ska därför, trots att upphandlingen varit felaktig och avtalet hade ingåtts efter att reglerna hade trätt i kraft, inte betala någon upphandlingsskadeavgift.

Läs domen från Kammarrätten i Jönköping, mål nr 748-12 (850 kb)

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

 

Relaterad information