Inga bevis för otillåtet samarbete bakom prishöjning

Publicerad

Konkurrensverket har inte funnit att en överträdelse av konkurrensreglerna ägde rum när flera företag höjde sina priser på fordonsbränslet E85 hösten 2008.

Under hösten 2008 uppmärksammades Konkurrensverket på att flera återförsäljare av fordonsbränsle höjde sina priser på bränslet E85 vid samma tid och med samma belopp. Sådant agerande skulle kunna vara ett tecken på otillåtet samarbete enligt konkurrenslagen.

Efter utredning har Konkurrensverket inte funnit att det gått att styrka en överträdelse av konkurrensreglerna. Konkurrensverket kommer inte att fortsätta granskningen av detta fall.

Relaterad information