Inför sanktioner inom offentlig upphandling

Publicerad

En effektiv tillsyn av den offentliga upphandlingen förutsätter tillgång till starkare befogenheter och effektivare rättsmedel än de som finns idag.

Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör i ett anförande för upphandlare inom den offentliga sektorn och leverantörer arrangerat av Stockholms byggmästareförening.


Avsaknaden av talerätt för tillsynsmyndigheten har gjort att förtroendet för lagen om offentlig upphandling (LOU) kan undergrävas. Upphandlande enheter som anstränger sig för att tillämpa bestämmelserna kan bli stämda av en leverantör. Samtidigt löper en upphandlande enhet som helt bortser från LOU:s bestämmelser i praktiken inte alls motsvarande risk.

Regeringen har i årets budgetproposition konstaterat att det krävs fungerande rättsmedel och sanktionsmöjligheter för att skapa förutsättningar för en effektiv tillämpning och tillsyn av upphandlingsreglerna, framhöll Claes Norgren som nu efterlyser rättsmedel och sanktionsmöjligheter.
Claes Norgren framhöll också att de offentliga upphandlingarna kan bidra till en effektiv kartelljakt genom att reagera på avvikande mönster hos företagen när de genomför sina inköp.
I skenet av asfaltkartellen som fälldes av tingsrätten i somras, då företag manipulerade offentliga upphandlingar, har problemet blivit tydligt. Det är dags att ställa den viktiga frågan till Sveriges större offentliga upphandlare: Hur gör ni när ni systematiskt utvärderar om det finns karteller i era upphandlingar? Med vilka metoder gör ni detta och vilka resurser avsätter ni? frågade Claes Norgren. 

Om svaret är att man inte systematiskt utvärderar och avsätter resurser uppstår frågan hur länge huvudmännen ska blunda för detta. Han menade att upphandlarna måste ta sig själva i kragen och utvärdera om karteller förekommer.

Relaterad information