Idrottsarrangörer ska behandlas lika

Publicerad

Oavsett om en idrottsarrangör är medlem i Riksidrottsförbundet eller om arrangören är en förening eller ett aktiebolag, ska samma regler gälla vid polisbevakning. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Kulturdepartementet.

Konkurrensverket avstyrker förslag i betänkandet om ny reglering för undantag från ersättningsskyldighet och kostnader för polisbevakning vid offentliga arrangemang. Konkurrensverket anser att förslaget inte har utformats på ett konkurrensneutralt sätt och att vissa idrottsorganisationer kan komma att gynnas framför andra. Grund för yttrandet är utredningen Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang (Ku 2011:03).

Relaterad information