Ibland acceptabelt med inköp från myndighets eget bolag utan upphandling

Publicerad

En kommun eller annan myndighet ska under vissa noga angivna förutsättningar kunna köpa varor eller tjänster från ett eget bolag utan att gå ut med anbud i en offentlig upphandling. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Samtidigt understryker Konkurrensverket att det lagförslag som regeringen presenterat inte automatiskt innebär undantag från upphandlingsreglerna för alla inköp från eget bolag. Det måste avgöras från fall till fall om ett inköp kan ske under detta undantag från huvudregeln, det vill säga att upphandling ska ske.

Problemet med kommunala och statliga inköp från eget bolag har aktualiserats efter Regeringsrättens så kallade SYSAV-domar. Domarna slår fast att en kommun, eller annan myndighet, alltid ska göra regelrätta upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, även om inköpen görs från ett bolag som ägs av kommunen eller myndigheten. Enligt EU-praxis finns undantag för köp från eget bolag (de så kallade Teckal-kriterierna).

- Det är bra att vi nu kan få tydligare regler för kommuners och myndigheters inköp från egna bolag. Men de regler som regeringen föreslagit innebär alls inte att alla sådana upphandlingar regelmässigt kan göras utan anbudsförfarande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket framhåller att det är viktigt att de kommande reglerna utformas på ett sådant sätt att de inte kan missbrukas. Bevisbördan, om undantagsregeln får användas eller inte, ska ligga hos den som gör inköpen.

- Jag vill uppmana alla kommuner och myndigheter att se över alla de inköp de gör från egna bolag, eller från kommunalförbund och gemensamma nämnder där de är medlemmar. Om direktupphandlingar från sådana enheter inte uppfyller kriterierna för det nya undantaget avser Konkurrensverket att ingripa, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Anders Svenson, upphandlingssakkunnig, tfn 08-700 16 78

Relaterad information