Hyra av kontorsmaskiner ska upphandlas

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Karolinska institutet ska betala 200 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha tecknat avtal om hyra av skrivare, scannrar och kopiatorer utan offentlig upphandling.

Karolinska institutet ingick avtalet utan att göra en konkurrensutsättning genom föregående annonsering. Karolinska institutet har heller inte under utredningen åberopat något undantag från annonseringsskyldigheten.

Eftersom avtalet därmed utgjorde en otillåten direktupphandling av kontorsmaskinerna har Konkurrensverket lämnat in en ansökan om upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Generellt gäller att planering och samordning av kommande upphandlingar är viktigt för att kunna ha kontroll över en myndighets inköp. Myndigheter med många beslutsfattare, såsom universitet och högskolor, bör skapa rutiner för att överblicka och följa upp samtliga inköp. Det förbättrar förutsättningarna att följa reglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information