Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Konkurrensverkets tillsynsbeslut

Publicerad

Konkurrensverket fattade ett tillsynsbeslut som gällde ett antal skånska kommuners möjlighet att köpa avfallshanteringstjänster med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU. Kommunerna överklagade beslutet och både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Konkurrensverkets linje. Kommunerna överklagade sedan till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har dömt i målet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar att Konkurrensverket kan fatta tillsynsbeslut inom ramen för sitt uppdrag att utöva tillsyn över upphandlingslagarna.

Enligt HFD innebar det överklagade tillsynsbeslutet emellertid att Konkurrensverket förbjöd kommunerna att direktupphandla vissa tjänster med stöd av in house-undantaget. Det krävs uttryckligt lagstöd för att en tillsynsmyndighet ska få förbjuda någon att vidta en viss handling. Något sådant lagstöd finns inte på upphandlingsområdet. Konkurrensverket agerade därför utanför sin kompetens när myndigheten fattade det överklagade tillsynsbeslutet. HFD undanröjer därför beslutet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information