Höga priser och konkurrens

Pressmeddelande

Vid en forskarkonferens väcktes frågan om hur höga priser påverkar konkurrensen, och hur eventuella negativa effekter kan motverkas.

Är höga priser alltid ett tecken på att konkurrensen inte fungerar? Och varför angriper konkurrensmyndigheter så sällan extremt höga priser? Dessa frågor står i centrum för den forskarantologi som Konkurrensverket presenterade i samband med ett internationellt forskarseminarium i Stockholm.
Konkurrensmyndigheter världen över har ofta en bred vapenarsenal att ta till för att upprätthålla och förstärka konkurrensen på olika marknader, till exempel lagstiftning mot karteller och missbruk av dominerande ställning, prövning av företagskoncentrationer och möjlighet att föreslå regeländringar. Däremot är det ofta svårare att angripa missbruk i form av höga priser. Dels finns problem att dra gränser för när priser är för höga, dels är frågan om problemen inte kan lösas på annat sätt. Dessutom finns risken att konkurrensmyndigheten blir en prisregleringsmyndighet.
I bidragen till forskarantologin ”The Pros and Cons of High Prices” problematiserar några av de mest framträdande internationella forskarna och experter på detta område.
Vid seminariet framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren att myndigheten just nu arbetar på två utredningar om fjärrvärme, där just frågan om hur höga priser som är möjliga att ta ut, är en central fråga.
– Det ligger ett stort värde i att antologin och forskarseminariet kan bidra till att öka kunskapen på detta viktiga område. Forskningen ger värdefulla bidrag till vår bedömning av olika beteenden på marknaden och gör det möjligt att vidta åtgärder, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.
Det är sjätte året i rad som Konkurrensverket arrangerar forskarseminariet under rubriken Pros and Cons och ger ut en antologi. Tidigare ämnen som tagits upp är kartellbekämpning, informationsutbyte, underprissättning och regelreformerade marknader. Vid årets seminarium deltar ett 80-tal forskare och experter från ett 20-tal länder.


För ytterligare information, kontakta:
Arvid Fredenberg, ekonom och tf projektledare, tfn 08-700 15 41 eller 073-773 15 41
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information