Höga kartellböter för vårdföretag

Pressmeddelande

De tre vårdföretag som samarbetade på ett olagligt sätt i samband med en upphandling av vård i Stockholm döms av Stockholms tingsrätt att betala drygt 28 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift. 

– Jag är mycket nöjd med domstolens tydliga besked om att konkurrenter inte får samarbeta för att undvika priskonkurrens vid upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket lämnade 2013 in stämningsansökan mot företagen Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen till Stockholms tingsrätt. Anledningen var att företagen haft otillåtna samarbeten i samband med en upphandling som Stockholms Läns landsting gjorde av klinisk fysiologi.

De otillåtna samarbetena bestod i att Aleris före anbudsinlämningen kommit överens dels med Capio, dels med Hjärtkärlgruppen, att parterna – oavsett vem som vann – skulle dela på de upphandlade uppdragen. Sådan förlorargaranti, eller volymdelning, är inte tillåten.
Stockholms tingsrätt dömer nu de tre företagen att betala över 28 miljoner kronor i böter/ konkurrensskadeavgift.

– Vi är övertygade om att landstinget och skattebetalarna har förlorat pengar på det här upplägget, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson

– Med stöd av för landstinget okända avtal behövde leverantörerna inte konkurrera lika hårt med varandra som de skulle ha gjort under normala omständigheter, säger Per Karlsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information