Höga böter krävs för otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Akademiska Hus Norr AB ska betala tre miljoner kronor i böter för att ha upphandlat en byggentreprenad i Umeå utan att följa upphandlingsreglerna.

Det handlar om på- och tillbyggnad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid Campus Umeå. Byggentreprenaden har ett värde på drygt 39 miljoner kronor. Eftersom ingen konkurrensutsättning med annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, gjordes innan kontrakt skrevs med leverantören så är det, enligt Konkurrensverket, fråga om en otillåten direktupphandling.

– Vi ser allvarligt på otillåtna direktupphandlingar som görs utan att alla potentiella leverantörer får möjlighet att lägga anbud. Utan en verklig konkurrensutsättning finns inga garantier för att det är den bästa och mest fördelaktiga affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Umeå och kräver att domstolen dömer Akademiska Hus Norr AB att betala böter (upphandlingsskadeavgift) på tre miljoner kronor för den otillåtna direktupphandlingen.

Sedan lagen om offentlig upphandling skärptes har Konkurrensverket tagit över 30 kommuner och statliga institutioner till domstol med krav på kännbara påföljder. I de flesta av dessa fall har domstolarna delat Konkurrensverkets bedömningar och dömt ut kännbara böter (upphandlingsskadeavgift).

– Otillåtna direktupphandlingar är något vi prioriterar från Konkurrensverkets sida. Om fler väljer att göra rätt från början och följer upphandlingsreglerna ökar möjligheten att skattebetalarnas pengar användas mer effektivt. Det tjänar vi alla på, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, Processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information