Höga betyg till utbildningen om upphandling av vård och omsorg om äldre

Publicerad

Den 1 mars 2014 övertog Konkurrensverket ett regeringsuppdrag från Kammarkollegiet som går ut på att utbilda kommuner och landsting i upphandling av vård och omsorg om äldre. Uppdraget är nu avslutat och enkätresultaten visar att 97 procent av deltagarna i utbildningen skulle rekommendera den till kollegor och andra myndigheter.

Under perioden september–december 2014 har Konkurrensverket utbildat 120 politiker, beställare och upphandlare från tolv kommuner och två landsting. I samband med detta har även informationsträffar hållits för leverantörer. Målet med utbildningsinsatsen har varit att förbättra upphandlingarna så att de politiska målen uppnås och de äldres behov av vård och omsorg tillgodoses.

Utbildningsdeltagarna fick fylla i en enkät efter att de hade gått utbildningen och enkätresultaten visar att 76 procent av deltagarna anser att de kommer att ha användning av utbildningen i hög eller mycket hög uträckning och hela 97 procent skulle rekommendera utbildningen vidare till kollegor och andra myndigheter. Uppdraget är nu avslutat och Konkurrensverket har rapporterat in resultatet av regeringsuppdraget till Socialdepartementet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information