Herrljunga krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Herrljunga kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att fortsätta att anlita personal från ett bemanningsföretag i flera år utan att annonsera kontrakten. Nu går Konkurrensverket till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift på 65 000 kronor.

Kommunen hade haft möjlighet att antingen upphandla bemanningstjänster enligt upphandlingsreglerna eller att anställa personal. I stället anlitades under åren 2011 – 2013 konsulter via ett bemanningsföretag utan att någon upphandling med annonsering och konkurrensutsättning gjordes. Det har handlat om konsulter som arbetat som enhetschefer, socialsekreterare, biståndshandläggare och metodutvecklare.

– Att göra en otillåten direktupphandling är ett brott mot upphandlingsreglerna. Utan konkurrensutsättning och annonsering är risken stor att det inte är det bästa avtalet som sluts, säger Konkurrensverkets stf generaldirektör Kristina Geiger.

Konkurrensverket fick information om de otillåtna affärerna via en artikel i lokalpressen. Nu går Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Jönköping med krav på att domstolen dömer kommunen att betala 65 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

En ansökan om böter/upphandlingsskadeavgift baseras på det otillåtna kontraktets värde. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ska även värdet av myndighetens övriga direktupphandlingar ”av samma slag” under ett räkenskapsår tas med i beräkningen av kontraktsvärdet. Ansökan mot Herrljunga kommun omfattar värden från avtal ingångna år 2013, alltså även avtal som ingicks för mer än ett år sedan, trots att en talan om upphandlingsskadeavgift som endast avser sådana avtal skulle vara preskriberad. Konkurrensverket vill därför ha domstolens bedömning av sammanräkningsregeln för att skapa klarhet i frågan.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information