Härjedalens kommun gjorde fel när de köpte vid sidan av ramavtal

Pressmeddelande

Härjedalens kommun bröt mot upphandlingsreglerna när kommunen köpte in bemanningstjänster till socialtjänsten vid sidan av ramavtal. Konkurrensverket kräver nu att domstol dömer kommunen att betala 260 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Härjedalens kommun har sedan 2016 haft problem med sitt ramavtal för bemanningstjänster då det visat sig svårt för ramavtalsleverantörerna att få fram konsulter. Trots att problemen var kända under lång tid har kommunen inte följt upp avtalet, utan köpt bemanningstjänster från andra leverantörer vid sidan om ramavtalet. Värdet av direktupphandlingarna under 2018 var närmare 3,5 miljoner kronor, vilket vida överstiger det belopp då en upphandling i regel ska annonseras.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter löpande ser över sina avtal och sätter in resurser när befintliga avtal inte tillgodoser myndighetens behov, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Det var ett anonymt tips till Konkurrensverket som ledde till att en utredning kring de otillåtna direktupphandlingarna startade.

– Inköpen i detta ärende har skett utan öppenhet, vilket gör dem svåra att upptäcka. Tips är ett viktigt komplement till vår omvärldsbevakning och hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand och kräver att domstolen dömer Härjedalens kommun att betala 260 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55, natacha.ottewidgren@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information