Hänvisning till marknät problematiskt från konkurrenssynpunkt

Publicerad

Konkurrensverket har till regeringen yttrat sig över Myndigheten för radio och tv:s rapport om täckningskravet för Sveriges Televisions sändningar i marknätet.

I ett remissvar till Kulturdepartementet föreslår Konkurrensverket att tillståndskravet om att Sveriges Televisions sändningar ska gå via marknätet slopas från 2020 och att utsändningstjänsterna i stället upphandlas på den fria marknaden. Det skulle enligt Konkurrensverket gynna konkurrensen och i slutänden konsumenterna.

Från konkurrenssynpunkt anser Konkurrensverket att det är problematiskt att Sveriges Television hänvisas till att använda en specifik infrastruktur, marknätet. Konkurrensverket betonar att täckningskravet för Sveriges Television är del i ett större sammanhang och föreslår en samlad översyn tillsammans med vidaresändningsplikten, beredskapskraven och regleringen av public service-bolagen i allmänhet.

I ett tidigare yttrande till Myndigheten för radio och tv (dnr 376/2012 i juli 2012) har Konkurrensverket föreslagit att täckningskravet i marknätet i ett första steg skulle sänkas från 99,8 procent till 98 procent inför tillståndsperioden 2014–2019. Konkurrensverket vidhåller det förslaget.

Relaterad information