Haninges fastighetsbolag fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Pressmeddelande

Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjorde sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol dömer Tornberget att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Det kommunala bolaget Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge omorganiserades 2017. Då beslutade bolaget att viss verksamhet rörande så kallade driftentreprenadtjänster inte längre skulle skötas av egen personal, utan i stället anskaffas från externa aktörer. Efter att personalen sagts upp i augusti 2017, tillgodosågs behovet av de aktuella tjänsterna genom ett flertal direktupphandlingar. Ett avtal upphandlat efter annonsering enligt LOU tecknades först den 1 maj 2019.

Bolaget framhåller att de direktupphandlade avtalen omfattas av undantaget för synnerlig brådska. Enligt Konkurrensverket skulle dock upphandlingen ha annonserats, eftersom brådskan uppstått på grund av bolagets eget agerande och bolaget även kunnat förutse det inträffade. Det är därmed en otillåten direktupphandling. Värdet av den aktuella upphandlingen är drygt 1,4 miljoner kronor.

– Undantag ska alltid tillämpas restriktivt, säger Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter inte genom sitt eget handlande försätter sig i sådana situationer, där de inte har utrymme att göra väl övervägda och planerade inköp. Just dessa inköp har dessutom fått pågå under lång tid.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Haninges fastighetsbolag Tornberget döms att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-700 15 63, sophia.anderberg@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information