Haninge Bostäder får böter på nio miljoner kronor

Pressmeddelande

Kammarrätten ser allvarligt på det allmännyttiga bostadsföretaget Haninge Bostäder AB:s delaktighet i ett planerat affärsupplägg, där bolaget genom ett företagsförvärv blev beställare av ett entreprenadkontrakt utan någon konkurrensutsättning. Kammarrätten har därför beslutat att Haninge Bostäder ska betala en upphandlingsskadeavgift på nio miljoner kronor.

Det kommunägda Haninge Bostäder köpte ett bolag, Vega Norra Parken AB, av ett byggföretag. De enda tillgångarna i bolaget var ett byggentreprenadkontrakt. Kontraktet hade ett värde av cirka 136 miljoner kronor och omfattade cirka 90 lägenheter som redan från början var avsedda för Haninge Bostäder.

Eftersom köpet inte hade annonserats enligt LOU ansökte Konkurrensverket hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att Haninge Bostäder skulle betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten gick helt på Konkurrensverkets linje varpå Haninge Bostäder överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm.

Även kammarrätten ansåg att Haninge Bostäders förvärv av bolaget Vega skulle bli föremål för en s.k. genomlysning och att bostadsföretaget därmed skulle anses ha tilldelat ett entreprenadkontrakt utan att ha skäl för direktupphandling.

Kammarrätten ansåg att det fanns skäl att se särskilt allvarligt på överträdelsen eftersom den ingått som en del i ett genomtänkt och planerat affärsupplägg, men fann vid en helhetsbedömning att en avgift på nio miljoner kronor var en tillräcklig sanktion.

– Kammarrättens avgörande skickar en tydlig signal till upphandlande myndigheter om att denna typ av planerade affärsupplägg där avtal ingås direkt med en viss leverantör inte är förenliga med upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information