Händelserikt år på konkurrens- och upphandlingsfronten

Publicerad

Konkurrensverket har i nuläget drygt 20 pågående processer i domstol, vilket är fler än någonsin i myndighetens historia.

Den nya möjligheten som Konkurrensverket har att kunna gå till domstol och kräva böter för otillåtna direktupphandlingar har lett till 15 ansökningar om upphandlingsskadeavgift under 2011. Konkurrensverket har också lämnat in tre stämningsansökningar där vi kräver att offentliga aktörer ska åläggas att upphöra med att begränsa konkurrensen för privata aktörer.

Detta är några exempel ur Konkurrensverkets årsredovisning för 2011 som i dag har överlämnats till regeringen.

Relaterad information